Over Internationale Neerlandistiek

Internationale Neerlandistiek (ISSN 0047-9276) is het peer reviewed wetenschappelijk tijdschrift van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek. Het tijdschrift bevordert de dialoog tussen alle wetenschappers die werkzaam zijn op het gebied van de internationale neerlandistiek. Internationale Neerlandistiek heeft een focus op de Nederlandse taal- en letterkunde in ruime zin, en heeft daarnaast aandacht voor interculturele aspecten van deze subdisciplines, communicatiewetenschap, didactiek en nieuwe technologie in de vakbeoefening, het verloop van canoniseringsprocessen, vertalen, culturele studies en voor de cultuur van de Lage Landen.

Het tijdschrift is uniek in dat het in grotere mate dan andere Nederlandstalige tijdschriften op haar terrein qua vraagstelling, methode en object een internationaal vergelijkende en qua auteurs, lezers en verspreiding een internationale dimensie heeft.

Internationale Neerlandistiek is een peer reviewed tijdschrift. Artikelen worden beoordeeld door twee of meer (anonieme) beoordelaars uit de redactie en/of uit een groep van externe adviseurs. Op basis van de evaluaties besluit de redactie een ingediend artikel ofwel te accepteren voor publicatie - eventueel nadat opmerkingen en suggesties van de beoordelaars zijn verwerkt in een nieuwe versie - ofwel af te wijzen.

Naast artikelen bevat het tijdschrift kronieken en besprekingen.

Internationale Neerlandistiek is een periodieke publicatie. Het tijdschrift verschijnt drie keer per jaar: in februari, mei en oktober.

Met ingang van jaargang 48 (2010) wordt IN uitgegeven door Amsterdam University Press.
Het tijdschrift wordt bij een lidmaat­schap automatisch en zonder verdere bijkomende kosten aan de leden van de IVN ter beschikking gesteld.

Internationale Neerlandistiek luisterde tot en met de 45ste jaargang (2007) naar de naam Neerlandica extra muros. De naamswijziging markeerde de veranderingen in de neerlandistiek binnen en buiten de Lage Landen. Was er tot die tijd op tal van gebieden nog vaak sprake van een vrij strikte scheiding tussen de neerlandistiek intra en extra muros, door de ontwikkelingen binnen en buiten het Nederlandse taalgebied is er een opvallende toenadering ontstaan. Internationale samenwerking is daardoor eerder regel dan uitzondering. De nieuwe naam van het tijdschrift past bij deze internationale werkelijkheid.